Offshore Helidecks North Sea

Name Coordinates (Degrees-Decimal Minutes) HIC Certificate Helideck RIC Rescue Hoist Area Certificate Rescue Hoist Area
Riffgat (EHNR) N 53° 41,45'     E 006° 29,01'        
Nordsee One (EDYN) N 53° 58,94'     E 006° 50.17'        
alpha ventus (EDYV) N 54° 00,00'     E 006° 37,40'        
Fino 1 (EDYF) N 54° 00,90'     E 006° 35,26'        
Buitengaats (EHHW) N 54° 02,21'     E 006° 02,51'        
Merkur (EDYO) N 54° 02,24'     E 006° 33,65'        
Trianel Windpark Borkum (EHHX) N 54° 02,80'     E 006° 28,00'        
Deutsche Bucht (EHGM) N 54° 18,17'     E 005° 47,20'        
Veja Mate (EHGL) N 54° 19,33'     E 005° 52,92'        
Meerwind S/O (EDYM) N 54° 23,96'     E 007° 41,98'        
Nordsee Ost N 54° 26,50'     E 007° 40,75'        
Hohe See (EHHH) N 54° 26,68'     E 006° 19,66'        
Albatros N 54° 29,22'     E 006° 16,23'        
Kaskasi II N 54° 29,31'     E 007° 43,71'        
Global Tech 1 (EHHI) N 54° 30,81'     E 006° 22,11'        
Amrumbank West (EDYA) N 54° 31,19'     E 007° 44,09'        
Arkona (EDYS) N 54° 47,21' E 014° 05,89'        
Arcadis Ost 1 N 54° 49,05'     E 013° 40,63'        
Wikinger (EDYW) N 54° 50,06'     E 014° 04,46'        
Butendiek (EKBU) N 55° 01,17'     E 007° 47,98'        
DanTysk (EKDT) N 55° 07,36'     E 007° 14,02'        
Fino 3 (EKFI) N 55° 11,69'     E 007° 09,49'        
Sandbank (EKSF) N 55° 11,94'     E 006° 51,29'